@import((rwml-menu))
Stacks Image 708
Stacks Image 711
Stacks Image 714
Oratorium. 1998
voor 2 baritons, piano en dubbelkoor
Charles van Tassel, Romain Bischoff, Gerard Bouwhuis
Koor Nieuwe Muziek, Lorca Kamerkoor olv R. Nieuwint

Geistliche Lieder. 1999
voor gemengd koor a cappella
Eramus Kamerkoor olv Romain Bischoff

Psalm 60. 2004
voor tenorsolo, tolk en vrouwenkoor
Clustervoices olv R. Bischoff

The Song of Songs. 2007
voor mezzo sopraan en piano

Mattheus Passie. 2008
voor 19 zangers
Cappella Amsterdam. Regie; Paul Koek

Luther. 2013
Oratorium voor baritonsolo, acteur, orgel en gemengd koor
Teksten van Martin Luther en Gerardjan Rijnders
Uitvoering;
Michel Poels, Titus Muizelaar, Cappella Amsterdam
Regie; Paul Koek
uitg. Donemus
Oratorio. 1998
For 2 baritones, piano and double choir
Charles van Tassel, Romain Bischoff and Gerard Bouwhuis
Koor Nieuwe Muziek and Lorca Chamber Choir conducted by R. Nieuwint

Geistliche Lieder ("Religious Songs"). 1999
For mixed choir, a cappella
Erasmus Chamber Choir conducted by Romain Bischoff

Psalm 60. 2004
For solo tenor, interpreter and female choir
Cluster Voices conducted by R. Bischoff

The Song of Songs. 2007
For mezzo soprano and piano

St. Matthew Passion. 2008
For 19 singers.
Cappella Amsterdam. Director: Paul Koek

Luther. 2013
Oratorio for solo baritone, actor, organ and mixed choir.
Text: Martin Luther and Gerardjan Rijnders
Performance:
Michel Poels, Titus Muizelaar and Cappella Amsterdam
Director: Paul Koek
Publisher: Donemus
Oratorium. 1998
für 2 Baritone, Klavier und Doppelchor
Charles van Tassel, Romain Bischoff, Gerard Bouwhuis
Koor Nieuwe Muziek, Lorca Kamerkoor unter der Leitung von R. Nieuwint

Geistliche Lieder. 1999
für gemischten Chor a cappella
Eramus Kamerkoor unter der Leitung von Romain Bischoff

Psalm 60. 2004
für Tenorsolo, Dolmetscher und Frauenchor
Clustervoices unter der Leitung von R. Bischoff

The Song of Songs. 2007
für Mezzosopran und Klavier

Matthäus-Passion. 2008
für 19 Sänger
Cappella Amsterdam. Regie: Paul Koek

Luther. 2013
Oratorium für Solo-Bariton, Schauspieler, Orgel und gemischten Chor
Texte von Martin Luther und Gerardjan Rijnders
Aufführung:
Michel Poels, Titus Muizelaar, Cappella Amsterdam
Regie: Paul Koek
Herausgeber Donemus