@import((rwml-menu))
Stacks Image 18
Stacks Image 14
Stacks Image 10
Biography

Boudewijn Tarenskeen was born on 15 December 1952 in Hollandia, Netherlands New Guinea (present-day Indonesia). He moved to the Netherlands in 1962.

After completing secondary school, he studied oboe for one year at the former Muzieklyceum (academy of music) in Amsterdam, followed by four years of studying musical composition at the Royal Conservatoire in The Hague under Peter Schat, Louis Andriessen en Konrad Boehmer.

Since 1976, has been a full-time composer of orchestral music, chamber music, ballet music, musical theatre, theatre music, film scores, religious music and songs.

In 2009, he was awarded the Matthijs Vermeulen Prize for his composition of the St. Matthew Passion for 19 singers.


Introduction

I have been following him for a long time with more than a special interest. Because, as a composer, I feel that he holds a unique position within musical life in the Netherlands; because I don't see the themes he covers dealt with anywhere else; not least because he composes unique music without national or international compare; because he is a questioning composer who always manages to transpose existential or spiritual uncertainties and memories to music, eliciting intense responses from his listeners.

A. Fiumara, 2005
Biografie

Boudewijn Tarenskeen werd op 15 december 1952 in Hollandia Haven, voormalig Nederlands Nieuw Guinea geboren. In 1962 emigreerde hij naar Nederland.

Na de MULO en het staatsexamen HAVO, studeerde hij een jaar hobo aan het toenmalige Muzieklyceum in Amsterdam en vervolgens vier jaar compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Peter Schat, Louis Andriessen en Konrad Boehmer.

Sinds 1976 componeert hij full-time orkestmuziek, kamermuziek, balletmuziek, muziektheater, theatermuziek, filmmuziek, Geestelijke muziek en liedjes.

In 2009 werd hem de Matthijs Vermeulen Prijs toegekend voor zijn compositie Mattheus Passie voor 19 zangers.


Inleiding

Ik volg hem al geruime tijd met een meer dan bijzondere belangstelling. Omdat ik denk dat hij als componist een unieke positie inneemt binnen het Nederlandse muziekleven; omdat ik de thema’s die hij aansnijdt nog nergens anders ben tegengekomen; omdat hij niet in de laatste plaats bijzondere muziek componeert die nergens anders mee te vergelijken is, noch binnen noch buiten Nederland; omdat hij een vragende componist is die steeds existentiële (of spirituele) onzekerheden en herinneringen verklankt, daarmee hevige reacties uitlokt bij zijn luisteraars.

A. Fiumara, 2005
Biographie

Boudewijn Tarenskeen wurde am 15. Dezember 1952 in Hollandia (heute Jayapura) in Niederländisch-Neuguinea geboren. 1962 emigrierte er mit seinen Eltern in die Niederlande.

Nach der Volksschule und dem Fachoberschulabschluss studierte er ein Jahr Oboe am ehemaligen Muzieklyceum in Amsterdam und danach vier Jahre Komposition am Koninklijk Conservatorium in Den Haag bei Peter Schat, Louis Andriessen und Konrad Boehmer.

Seit 1976 komponiert er hauptberuflich Orchestermusik, Kammermusik, Balletmusik, Musiktheater, Werke für Theatermusik, Geistliche Musik und Lieder.

2009 erhielt er den Matthijs Vermeulen-Preis für seine Komposition „Matthäus-Passion für 19 Sänger“.


Einleitung

Ich verfolge seinen Werdegang schon geraume Zeit mit ganz besonderem Interesse. Da ich meine, dass er als Komponist eine einzigartige Position im niederländischen Musikleben einnimmt, da ich den von ihm angeschnittenen Themen nirgendwo sonst begegne, da er nicht zuletzt besondere Musik komponiert, die mit nichts anderem vergleichbar ist, weder in den Niederlanden noch in anderen Ländern, weil er ein fragender Komponist ist, der immer existentielle (oder spirituelle) Unsicherheiten und Erinnerungen in Klang umsetzt und damit heftige Reaktionen bei seinen Zuhörern auslöst.

A. Fiumara, 2005