Boudewijn Tarenskeen

nederlandse_vlag_2 engelse_vlag_2 duitse_vlag_1

Inleiding


Ik volg hem al geruime tijd met een meer dan bijzondere belangstelling. Omdat ik denk dat hij als componist een unieke positie inneemt binnen het Nederlandse muziekleven; omdat ik de thema’s die hij aansnijdt nog nergens anders ben tegengekomen; omdat hij niet in de laatste plaats bijzondere muziek componeert die nergens anders mee te vergelijken is, noch binnen noch buiten Nederland; omdat hij een vragende componist is die steeds existentiële (of spirituele) onzekerheden en herinneringen verklankt, daarmee hevige reacties uitlokt bij zijn luisteraars.

A. Fiumara, 2005